تماس با ما

آدرس:

آذربایجان شرقی، آذرشهر، قاضی‌جهان، کوی چمن، نهالستان و کارگاه شرکت تعاونی قزل گل قاضی جهان

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۶۷۱۴۳

فکس: ۰۴۱۳۴۵۶۷۱۴۳

تلفن همراه: دکتر عبدی ۰۹۱۴۴۰۵۱۶۲۲- محمد سلیمانزاده ۰۹۱۴۳۱۹۲۳۴۶ – جواد سلیمانزاده ۰۹۱۴۱۰۴۶۷۱۷

ایمیل:   aabdigazijahani@GMAIL.COM

 

آی.دی شبکه های اجتماعی

تلگرام: @gizilgul98.com

اینستا گرام: