نهال بادام آذر ۵۰۵۰ با پایه میرو بالان

55,000 تومان

اندازه متوسط، بازار پسند، صادراتی