نهال بادام جدید سلیمان

55,000 تومان

اندازه درشت، سنگی، راندمان مغز 50%، بار دهی مجدد پس از سرمازدگی بهاره

4000 در انبار