نهال زردآلوی عسگرآباد

70,000 تومان

میوه آن درشت و نوک تیز بوده و رنگ آن قرمز متمایل به زرد است.