سوابق و فعالیت های علمی و تحقیقی آقای دکتر عبدی قاضی جهانی

دکتر عبدی قاضی چهان در سال ۱۳۶۵ از طریق کنکور سراسری در رشته دامپروری دانشگاه زنجان پذیرفته شده، ثبت نام و به تحصیلات  ادامه داد. پس از دو سال به رشته زراعت و اصلاح نباتات تغییر رشته داده و سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ از دانشگاه زنجان فارغ التحصیل شدد. بلافاصله در رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرج در مقطع فوق لیسانس (اولین دوره فوق لسانس دانشگاه آزاد) پذیرفته شده و در مهر ماه سال ۱۳۷۲ فارغ التحصیل گردید.

دکتر عبدی پس از انجام خدمت مقدس سربازی در مرکز تحقیقات منابع طبیعی مشغول بکار شد. فعالیت وی در مرکز تحقیقات به اصلاح و مطالعه ژنتیک گیاهان مرتعی و جنگلی متمرکز بود. به جهت عشق و علاقه وافر به باغبانی و گیاهان دارویی، به انجام تحقیقات و مطالعات در این زمینه در خارج از وقت اداری به اتفاق آقایان محمد و جواد سلیمانزاده ادامه دادند.

در زیر به بخشی از تحقیقات و مقالات مهم، برگزاری کارگاه‌ها، شرکت در نمایشگاه ها، جوایز، شویقات، فعالیت‌ها و مسئولیت ایشان اشاره می‌گردد.

۱-سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

۱

لیسانس

زراعت و اصلاح نباتات

زنجان

۱۳۶۹

۲

فوق لیسانس

اصلاح نباتات

آزاد اسلامی کرج

۱۳۷۲

۳

دکترا

اصلاح نباتات

آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان

۱۳۹۳

۲- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه هتروزیس، واریانس ژنتیکی، وراثت پذیری، هموستازی و همبستگی صفات در ذرت

۳- عنوان پایان نامه دکترا

بررسی تنوع ژنتیکی در گونه Agropyron tauri با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر RAPID

۴- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

ردیف

عنوان شماره مصوب نوع تحقیق واحد اجرا سمت در تحقیق وضعیت شماره ثبت گزارش نهایی
۱ مقایسه عملکرد سرشاخه گلدار و تولید بذر در گونه‌های برتر آویشن‌های بومی ایران (استان آذربایجان شرقی) -۹۶۰۱۷-۱۲۶-۰۹-۰۹-۰۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری در دست اجرا
۲ بررسی فیتوشیمی گونه‌های ارزشمند جنس آویشن (Thymus) به منظور معرفی رقم مناسب و پایدار-استان آذربایجان شرقی ۹۷۰۰۶-۹۶۰۱۷-۰۲۲-۰۹-۰۹-۰۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری در دست اجرا
۳ بررسی اثر تراکم و تغذیه بر عملکرد سه گونه مرزه در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی ۹۵۰۰۱-۹۵۵۴-۰۹-۰۹-۰۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری در دست اجرا
۴ بررسی اثر تراکم و تغذیه بر عملکرد کمی و کیفی اسانس سه گونه مرزه در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی ۰۱-۰۹-۰۹-۹۵۵۴-۹۶۰۰۳ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری در دست اجرا
۵ بررسی سازگاری و عملکرد ژنوتیپ های برتر ذخایر ژرم پلاسم گونه‌های مختلف آویشن در شرایط دیم تیکمه داش در آذربایجان شرقی ۹۵۱۲۸-۰۹-۳۵-۲ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری در دست اجرا  
۶ بررسی سازگاری ارقام بومی و غیر بومی صنوبر در استان آذربایجان شرقی، تیکمه داش ۹۴۱۱۵-۰۹-۳۵-۲ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار در دست اجرا
۷ ارزیابی اقتصادی کشت آویشن در مقایسه با کشت‌ مرسوم برخی از مناطق کشور ۹۷۰۰۴۸-۹۶۰۱۷-۰۰۹-۰۹-۰۹-۰۹-۱۲ مشترک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور همکار در دست اجرا
۸ اثر تیمارهای مختلف تغذیه گیاه بر عملکرد کمی و کیفی اسانس Satureja sahandica و Satureja spicigera در استان آذربایجان شرقی ۹۶۰۰۳-۹۵۵۴-۰*-۰*-۰۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار دردست اجرا
۹ بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاری، انتخاب و معرفی مناسب ترین ژرم پلاسم برخی گونه‌های جنس Thymus

درآذربایجان شرقی

 

۸۶۰۲۱ – ۸۶۰۱ – ۰۹ – ۰۹ – ۰۱۴ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری مختومه ۳۵/۲۹۶۲۹
۱۰ جمع آوری، شناسائی،نگهداری،ارزیابی، تکثیر و کاربرد ذخایر ژنتیکی  درختان و درختچه های جنگلی استان آذربایجان شرقی ۰۳-  ۰۳۱۰۸۰۱۰۰۰۰ – ۸۲ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری مختومه ۳۹۸۱۳
۱۱ بررسی قدرت ترکیب پذیری ژنوتیپ های مختلف نر و ماده درختان بنه ( Pistacia atlantica ) در عرصه های طبیعی جزیره اسلامی  به منظور انتخاب برترین والدین در تلاقی ها ۰۲- ۰۳۱۰۸۰۱۰۰۹- ۸۰ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری مختومه ۱۰۴/۹۰ (۱۳/۲/۱۳۹۰)
۱۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات جمعیت گردوی استان آذربایجان شرقی با استفاده از الکتروفورز پروتئین خاص سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات کشاورزی مجری مختومه ۳۲/۸۴
۱۳ مطالعه ژنتیکی جنس آگروپیرون و بررسی امکان تلاقی های بین گونه ای جهت دستیابی به پتانسیل های موجود در گونه های مختلف  آن ۰۲- ۰۳۱۰۸۰۱۰۰۰- ۷۶ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجری مختومه ۸۵۰/۸۶ (۶/۸/۱۳۸۶)
۱۴ ارزیابی و تکثیر بذر جمعیت های متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس زراعی Onobrychis sativa در استان آذربایجان شرقی ۹۲۱۲۰-۰۹-۰۹-۰ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۵۳۶۶۱
۱۵ بررسی تنوع درعملکرد و اجزای عملکرد وسازگاری گونه های مختلف مرزه  saturjia ssp در برخی از مناطق کشور( آذربایجان شرقی ) ۸۷۰۰۲-۸۷۰۲-۰۹-۰۹-۰۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۴۹۱۱۱
۱۶ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور ۸۸۰۰۱-۸۷۰۲-۰۹-۰۹-۰۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه  
۱۷ بررسی نیاز رویشگاهی برخی از درختان جنگلی ایران (گیلاس وحشی ، کیکم ، سفید کرکو) در جنگلهای ارسباران ۸۴۰۰۲-۰۰۰-۰۱-۱۷۰۰۰۰-۱۰۰-۰ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی م منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۴۵۸۹۱
۱۸ بررسی جوانه زنی ۵ گونه درختی و درختچه‌ای ارسباران به منظور احیا در رویشگاه طبیعی ۸-۹۰۰-۰۹-۳۵-۴ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۵۰۳۱۸
۱۹ بررسی مولفه های تحمل کم آبی در واریته های مختلف Agropyron cristatum جهت توسعه آنها در چراگاهها و مراتع ۲۰- ۰۳۱۰۲۱۷۰۰۰-۸۲ مشترک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور همکار مختومه ۴۷۸۶۵
۲۰ بررسی نیاز رویشگاهی برخی از درختان جنگلی ایران (بارانک، زبان گنجشک، چتنه) در جنگلهای ارسباران ۸۴۰۰۲-۰۰۰۰-۰۱-۱۷۰۰۰۰-۱۰۰-۰ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۳۵/۷۰۰/۸۵
۲۱ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور(آذربایجان شرقی-  شرایط رویشگاهی) ۸۶۰۳۲-۸۶۰۱-۰۹-۰۹-۰۱۴ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۳۵/۴۲۴۸۰
۲۲ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور(آذربایجان شرقی- کشت اکسشن ها درشرایط زراعی) ۸۶۰۳۲-۸۶۰۱-۰۹-۰۹-۰۱۴ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۱/۳۵/۴۲۴۸۰
۲۳ بررسی سیتوژنتیکی لگوم‏های جمع‎آوری شده در بانک ژن جنس Lathyrus در استان آذربایجانشرقی :۸۴۰۵۵-۰۰۰۰-۱۱-۱۷۰۰۰۰-۱۰۰-۰

 

مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۴۰۴۸۱ (۳۰/۲/۱۳۹۱)
۲۴ بررسی عملکرد علوفه وتعیین ارزش زراعی اکوتیپ های بومی اسپرس در شرایط آبی ودیم ۸۷۰۰۶-۸۷۰۴-۰۹-۹ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۴۳۷۱۸ (۳۰/۷/۱۳۹۲)
۲۵ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانگ ژن (فاز دوم) ۰۳۶۷-۰۳۱۱۲۰۱۰۰۰-۸۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه

۵/۳/۹۲

/۳۵۴۲۵۵۲
۲۶ پایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب تسوج ۰۱-۰۵۰۰۲۰۱۰۰۰-۸۲ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی(آبخیزداری) همکار مختومه
۲۷ آزمایش جمع آوری ارقام گردو جهت احداث کلکسیون و جنگل کاری در جنگل تحقیقاتی ارسباران ۰۱-۰۳۱۰۱۰۱۹۰۹-۷۳ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۱۷۴۵/۸۹
۲۸ جمع آوری بذور گیاهان داروئی استان آذربایجان شرقی.

 

۰۸۹۵- ۰۳۱۱۲۰۱۰۰۰- ۸۱ مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۸۱۸/۸۸
۲۹ بررسی کشت دیم برخی از گونه‌ھای درختی

ودرختچھ ای با استفاده از روشھای مختلف

ذخیره آب باران

۷۹-۰۳۱۰۱۰۱۹۰۹-۰۱ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۲۱/۸۶
۳۰ بررسی روشھای مختلف کشت گونه ھای

درختی و درختچه ای و سازگاری این گونه ھا

در شرایط دیم در شیبھای جنوبی کوه عون ابن

علی تبریز

۰۲-۰۳۱۰۸۰۱۰۰۰ ۷۶ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه ۳۵۹/۸۶

۲۰/۴/۸۶

۳۱ بررسی سازگاری برخی از گونه ھای درختی

سوزنی برگان در حوزه جنگلھای ارسباران

۰۶- ۰۳۱۰۱۱۰۱۰۰۰ – ۶۷ مستقل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی همکار مختومه

۵-نوآوری ، اختراع و ابتکار تخصصی:

ردیف

عنوان محل تایید یا ثبت تاریخ
۱ دستگاه گرده گیر  و گرده افشان الکترو استاتیک گونه‌های درختی و زراعی مثل پسته، بنه، خرما، فندوق، ذرت و … سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  – اداره ثبت مالکیت معنوی و ثبت اختراع و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ۱۷/۷/۱۳۹۱(از ۱/۱۲/۱۳۹۶ به تولید تجارتی رسیده است )
۲ دستگاه پوست کن گردو اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ۹/۱۰۸۱۳۸۲ (از ۵/۵/۱۳۹۶ به تولید تجارتی رسیده است.)
۳ ثبت ۴ ژن در NCBI همکار پنجم ۱۳/۳/۲۰۰۹
۴ تشکیل شرکت علمی تحقیقاتی تولیدی زیست آذر سهند فعالیت در زمینه: فناوری‌های نوین‌

کشاورزی، منابع طبیعی،  بیوتکنولوژی و آبخیز داری

 

اداره ثبت شرکت ها ۲/۲/۱۳۸۸
۵ تشکیل شرکت تعاونی علمی تحقیقاتی

فعالیت در زمینه: احداث نهالستان علمی – تحقیقاتی،  قزل گل قاضی جهان، شناسایی ژنوتیپ ها و ارقام بومی برتر، حفظ ذخایر ژرم پلام، …

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به شماره ۸/۵/۱۳۹۸
۶ گزارش طرح” ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات جمعیت گردوی استان آذربایجان شرقی با استفاده از الکتروفورز پروتئین” سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی (کتاب چاپ شده) ۱۳۸۴
۷ شناسایی و معرفی گل محمدی بدون خار و کم خار قاضی جهان با قابلیت تولید ۱۵ تن در هکتار دریافت رتبه نخست اولین جشنواره ایده تا کسب و کار در چهارمین نمایشگاه ربع رشیدی اقدام به ثبت رقم شده است.  ۱۳۹۵
۸ شناسایی و معرفی ژنوتیپ های گل محمدی رنگارنگ اعم از سفید، زرد، کرمی، بنفش، صورتی تشکیل کلکسیون ۲۰/۱/۱۳۹۸
۹ تهیه فیلم آموزشی مدیریت مزارع و تکنیک‌های نوین پرورش گل محمدی به منظور افزایش کمی و کیفی عملکرد آن تحت نظارت معاونت ترویج تهیه شده است. ۱/۵/۱۳۹۸ تولید شده است.
۱۰ ایجاد تور های ترویجی بازدید از نهالستان کلکسیون، باغات خاص و برتر مثل سنجد، گلستان‌های گل محمدی و پروزه های شاخص (بازدید بیش ۱۰۰ اکیپ) بازدید از کلکسیون انواع ژنوتیپ های گردو ، بادام، انگور، گوجه سبز آپومیکس با قابلیت باردهی مجدد بعد از سرما زدگی، شلیل، هلو، زردآلو،گل محمدی و … ۱۵/۱/۱۳۹۶
۱۱ احداث نهالستان علمی تحقیقاتی به منظور شناسایی، تکثیر ژنوتیپ های برتر بومی از انواع گونه های مثمره و غیر مثمره  بر اساس نیاز کشور در حال اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان مورد تایید کمیته نهال استان قرار گرفته است.
۱۲ سخنرانی در مسائل ترویج کشاورزی (اهمیت و لزوم کاهش مصرف آب و حفظ تنوع زیستی در ایام محرم در مساجد و توجه وپژه مردم) بازتاب در رسانه ها و فضای مجازی ۱۸/۷/۱۳۹۶
۱۳ معرفی ارقام برتر، تولید، فرآوری، بسته بندی و صنایع تبدیلی سنجد ششمین نمایشگاه فناوری های نوین ربع رشیدی ۱۰/۸/۱۳۹۷
۱۴ کشت و فرآوری انواع زرشک
(سیاه بی دانه، قرمز بی دانه، دانه دار)

 

ششمین نمایشگاه فناوری‌های نوین ربع رشیدی ۱۰/۸/۱۳۹۷
۱۵ شناسایی و معرفی انواع ژنوتیپ‌های بومی برتر گردو (آپومیکسی، هرمافرودیت، باردهی بعد از سرمای بهاره، مقاوم به سرما، خوشه‌ای، پربار بسیار  درشت، پوست کاغذی) ششمین نمایشگاه فناوری‌های نوین ربع رشیدی ۱۰/۸/۱۳۹۷
۱۶ شناسایی،ارزیابی، گزینش و تکثیر ژنوتیپ‌های آپومیکس در درختان میوه بهترین راه مقابله با سرمازدگی بهاره هفتمین نمایشگاه فناوری‌های نوین ربع رشیدی ۱۷-۱۳/۸/۱۳۹۸
۱۷ فرآوری ضایعات مواد بیوژیک به منظور استحصال مواد آلی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اشتغازایی و رونق اقتصادی

 

هفتمین نمایشگاه فناوری‌های نوین ربع رشیدی ۱۷-۱۳/۸/۱۳۹۸
۱۸ دستگاه گرده گیر و گرده افشان الکترو استاتیک درختان و مزارع بمنظور گرده افشانی و جمع‌آوری گرده خالص در تغذیه، تقویت، پیشگیری و درمان بیماریها هفتمین نمایشگاه فناوری‌های نوین ربع رشیدی ۱۷-۱۳/۸/۱۳۹۸
۱۹ توسعه کشت گیاه دارویی مقاوم بنه به منظور استحصال روغن خوراکی، سقز و سایر فرآورده های جانبی هفتمین نمایشگاه فناوری‌های نوین ربع رشیدی ۱۷-۱۳/۸/۱۳۹۸

۶-مقالات علمی و پژوهشی در ۵ سال اخیر

ردیف عنوان نحوه ارائه عنوان مجله / همایش سال رتبه در بین نگارندگان
سخنرانی پوستر چاپ
۱ Evaluation of genetic diversity of morphological traits in Elymus tauri  populations

 

* Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), Cilt:36, No: 7 (۲۰۱۵) ISSN: 1300-1949 اول
۲ İran mənşəli ayriqotunun (Agropyron tauri) populyasiyalarinin morfoloji əlamətlərinin genetik dəyişkənliklərinin tədqiqi * ژنتیک(آکادمی علوم ملی جمهوری آذربایجان، باکو) ۱۳۹۴ اول
۳ İran mənşəli ayriqotunun (Agropyron tauri) populyasiyalarinin klaster analizi və Gruplaşdirilmasi * ژنتیک(آکادمی علوم ملی جمهوری آذربایجان، باکو) ۱۳۹۴ اول
۴  Effects of eco-geographical factors on genetic diversity in elymus tauri (Boiss and Balansa) populations using rapd markers * Romanian Biotechnological Letters Vol. 19, No.6, 2014

Copyright © ۲۰۱۴ University of Bucharest

۱۳۹۳ اول
۵ ارزیابی نتاج  حاصل از تلاقی آشیانه ای در جمعیت گزینش شده چمن گندمی سیسیلی   ژنتیک(آکادمی علوم ملی جمهوری آذربایجان، باکو) ۱۳۹۶ اول
۶ بررسی ورااثت پذیری صفات مورفولوژیکی در  اگروپیرون( Agropyron tauri) * مجموعه مقالات اثر های علمی دانشکده   علمی و تحقیقاتی اکینچلیک ۱۳۹۴ اول
۷ بررسی تجزیه علیت صفات عملکرد علوفه  در گونه (Agropyron tauri) * مجله خبرهای علمی دانشگاه دولتی لنکران ۱۳۹۴ اول
۸ جوانه زنی و رشد گیاهچه در ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب * پژوهش آب در کشاورز ۶/۱۳۹۶ چهارم
۹ تاثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ   مدیریت آب در کشاورزی ۱۳۹۵/۶/۱۰ چهارم
۱۰ بررسی نیاز رویشگاهی گونه بارانک Sorbus torminalis Crantz. (L.)  در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی ) ایران( * اکوفیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۸ چهارم
۱۱ بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس گیاه Thymus pubescensتحت تاثیر تغییرات خاک درمناطق مختلف آذربایجان شرقی * علمی-پژوهشی گیاهی زیست شناسی ایران ۱۳۹۸ سوم
۱۲ سنجد گونه‌ای اقتصادی، مقاوم به شرایط نامساعد محیطی، کم نیاز و مهم در تغییر الگوی کشت * فصلنامه آموزشی – ترویجی یاشیللیق آذربایجان شرقی ۱۳۹۷ اول
۱۳ حفظ و تقویت تنوع زیستی ضرورت بازگشت پایداری به زیست بوم‌های کشاورزی  در حوضه دریاچه اورمیه * فصلنامه آموزشی – ترویجی یاشیللیق آذربایجان شرقی ۱۳۹۶ اول
۱۴ معرفی خصوصیات و ویژگی‌های ژنوتیپ بی‌خار گل محمدی رقم قاضی‌جهان * ماهنامه صدای دریاچه اورمیه ۱۳۹۷ اول
۱۵ کاهش تنوع حیات وحش گیاهی و جانوری تهدید جدی پایداری زیست بوم‌های کشاورزی کشور

مخصوصا در حوضه دریاچه اورمیه

* سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ۱۳۹۷ اول
۱۶ بررسی نیاز رویشگاهی، اهمیت و کاربرد سرخدار در جنگل‌های ارسباران * اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش، توسعه ۱۳۹۷ اول
۱۷ ضرورت کشت و توسعه گل محمدی در راستای کاهش مصرف آب و احیای دریاچه اورمیه * فصلنامه آموزشی – ترویجی یاشیللیق آذربایجان شرقی ۱۳۹۶ اول
۱۸ راهکارهایی برای احیای دریاچه اورمیه و چالش های پیش رو * سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۶ دوم
۱۹ پسته * فصلنامه آموزشی – ترویجی یاشیللیق آذربایجان شرقی ۱۳۹۶ اول
۲۰ مصارف و کاربردهای بنه * فصلنامه آموزشی – ترویجی یاشیللیق آذربایجان شرقی ۱۳۹۶ اول
۲۱ نقش و اهمیت گرده افشانی درختان پسته در کاهش پوکی و افزایش عملکرد * فصلنامه آموزشی – ترویجی یاشیللیق آذربایجان شرقی ۱۳۹۴ اول
۲۲ تجاری سازی دستگاه پوست کن گردو * همگام با کشاورز ۱۳۹۴ اول

۷-کتب و سایر آثار منتشر شده:

ردیف عنوان نوع * شمارگان تعداد صفحات تاریخ چاپ
۱ ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات جمعیت گردوی استان آذربایجان شرقی با استفاده از الکتروفورز پروتئین تالیف ۱۰۰ نسخه   ۱۳۸۴

نوع:تالیف، گردآوری یا ترجمه

۸-تشویقات و جوایز علمی

ردیف مورد اعطا کننده تاریخ اعطاء
۱ شناسایی و معرفی ژنوتیپ بدون خار گل محمدی رقم قاضی جهان

کسب جایگاه نخست اولین جشنواره ایده تا کسب و کار ربع رشیدی تبریز(۲۰ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۵)

آقای دکتر جهانگیری نماینده تام الااختیار استاندار و مدیرمنطقه ویژه علم و فناوری تبریز ۲۳/۹/۱۳۹۵
۲ پژوهشگر برتر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان آقای دکتر منیری فر رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ۲۷/۹/۱۳۹۶
۳ پژوهشگر برتر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی آقای دکتر محمدیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ۲۷/۹/۱۳۹۰
۴ اعتلای جایگاه کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و ارائه پیشنهادات سازنده علمی در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی رئیس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریزجناب آقای دکتر آقابالایی ۱۷/۱۱/۱۳۹۷
۵ شرکت در نمایشگاه توانمندی های سازمان جهاد کشاورزی و عرضه مستقیم محصولات و دایر نمودن غرفه آقای مهندس فتحی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۰/۶/۱۳۹۷
۶ معرفی آخرین توانمندیهای فن آورانه شرکت های دانش بنیان در ششمین نمایشگاه فن آوری ربع رشیدی تبریز آقای دکتر سید علی موسوی فرماندار شهرستان بستان آباد ۳۱/۲/۱۳۹۸
۷ آموزش بهره برداران فرماندار شهرستان شبستر ۰۴/۱۱/۱۳۹۷
۸ ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (زون کشاورزی و زیستی)  آقای مهندس فتحی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۴/۰۸/۱۳۹۷
۹ مشارکت فعال در طرح های آموزشی- ترویجی احیای دریاچه اورمیه در سال ۱۳۹۷ آقای مهندس میکاییل حاتمیان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ۴/۱۰/۱۳۹۷
۱۰ مشارکت فعال و دایر نمودن غرفه در  زون تخصصی آب و خاک در پنجمین نمایشگاه  نوآوری و فناوری ربع رشیدی دبیر نمایشگاه آقای دکتر جهانگیری و آقای مهندس علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و خاک استان ۲۴/۹/۱۳۹۶
۱۱ شرکت در نمایشگاه توانمندیهای بخش کشاورزی آقای دکتر لطفعلی زاده رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ۱۵/۶/۱۳۹۵
۱۲ روز معلم آقای دکتر لطفعلی زاده فر رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ۱۳/۳/۱۳۹۵
۱۳ گسترش و تعمق بخشی تفکر بسیجی دهیاری و شورای روستای گله بان ۴/۹/۱۳۹۶
۱۴ محقق معین و برگزاری کارگاه های آموزشی، ترویجی و مهارتی در شهرستان شبستر آقای مهندس جعفر صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر ۵/۹/۱۳۹۶
۱۵  شرکت در نمایشگاه توانمندیهای بخش کشاورزی آقای مهندس کریم مهری رئیس سازمان جهاد کشورزی استان ۸/۶/۱۳۹۶
۱۶ بزرگ داشت روز معلم آقای دکتر منیری فر رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ۱۲/۲/۱۳۹۶
۱۷ اجرای پروژه های بخش کشاورزی شهرستان بناب آقای مهندس جعفر صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب ۲۹/۱۱/۱۳۹۴
۱۸ برگزاری روز مزرعه، دوره های مهارتی، کارگاههای آموزشی آقای مهندس حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر ۲۶/۱۱/۱۳۹۴
۱۹ حس مسئولیت و تعهد در دستیابی به اهداف سازمان جهاد کشاورزی استان در جلب مشارکت کارمندان و بهره برداران آقای محمد صادق اورنگی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان ۲۰/۱۲/۱۳۹۳
۲۰ ارائه پیشنهاد های سازنده و حس مسئولیت و تعهد آقای مهندس جعفری رئیس گروه نوسازی و تحول اداری ۱۳۹۲
۲۱ گرده افشانی ۲۰هکتار باغ پسته با دستگاه گرده گیر و گرده افشان الکترواستاتیک و افزایش کمی و کیفی محصول از ۲۰% به ۸۰% پایگاه دوم شکاری تبریز- ۱۵/۲/۱۳۹۰ و ۱۵/۲/۱۳۹۱
۲۲ همت، سعی و تلاش در برنامه ریزی و مدیریت منسجم دانشکده علو و دانشکده مدیریت و طرح احداث باغات بادام، پسته و فندوق در اراضی وردآورد متعلق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه امام علی (ع) نیروی زمینی  ارتش جمهوری اسلامی ایران تیمسار  حاتمی ۲۰/۹/۱۳۷۴

۹-همکاری با مجامع، شوراها ، کمیته ها و …. پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی

ردیف عنوان تاریخ عضویت مدت عضویت به ماه سمت
۱ تاسیس شاخه انجمن گیاهان دارویی در آذربایجان شرقی و عضو انجمن ۱۵/۵/۱۳۹۸ رئیس انجمن
۲ همکاری با آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان (دانشکده ژنتیک) ۲/۳/۲۰۱۲ ۶ سال مشاور
۳ همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران، آذربایجان شرقی و عضو فعال کمسیون کشاورزی ۲/۲/۱۳۹۶ ۲ سال و نیم عضو آزاد
۴ همکاری با ستاد احیای دریاچه اورمیه و شرکت در جلسات، نشست‌ها، بازدید و ارائه راهکارها ۳۰/۱/۱۳۹۴ ۴ سال و نیم عضو آزاد
۵ همکاری با کانون علمی، تحقیقاتی و صنعتی  عصر رشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۱۵/۶/۱۳۹۶ ۲۴ ماه مشاور و تحقیقات
۶ همکاری مستمر و مداوم با ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان ۲/۳/۱۳۹۰ ۸ سال ونیم برگزاری مستمر کارگاهها ی آموزشی، روز مزرعه، کیل گیری، ارائه نظرات، بازدید ها برای کارشناسان مروج، پهنه و بهره برداران
۷ همکاری مستمر و مداوم با باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ۲/۳/۱۳۹۰ ۸ سال و نیم تبادل اطلاعات، تهیه گزارش خبری برای شبکه صدا وسیما، بازدید،
۸ همکاری مستمر با مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانهای استان صوفیان، شبستر و آذرشهر، عجب شیر، بناب، ملکان، …. ۱۳۹۰ ۸سال و نه ماه مشاوره، راهنمایی، برگزاری روز مزرعه، کارگاه های آموزشی برای کارشناسان و برهره برداران
۹ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۹۲ ۶ سال همکاری
۱۰ اداره کل منابع طبیعی استان ۱۳۸۵ ۱۳ سال همکاری
۱۱ اداره کل محیط زیست استان ۱۳۹۰ ۸ سال همکاری
۱۲ صدا و سیما در تهیه برنامه با گزارش خبری و برنامه رهیافت شبکه ۴ و صدا وسیمای استان زنجیره تولید گل محمدی و خشکبار (گوجه درختی)، زرشک، سنجد، انگور، …. ۱۳۹۶ ۲ سال همکاری
۱۳ شهرداری اسکو برای احداث باغات تولید میوه، توت برای پرورش کرم ابریشم ، … ۱۳۹۷ ۱ سال همکاری
۱۴ عضو گروه جمع بندی نتایج و ارائه نتایج جنگل ۵/۴/۱۳۹۱ ۷ سال عضو
۱۵ عضو بسیج مهندسین کشاورزی لشکر عاشورا و شرکت در جلسات تخصصی ارائه طریق، آموزش های لازم و بازدید ها ۴ سال عضو
۱۶ همکاری با شرکت تعاونی توسعه عمران اسکو ۱۵/۱/۱۳۹۶ فعالیت ۱۵ ماه مشاور
۱۷ همکاری با شورای اسلامی قاضی جهان ۳۰/۲/۱۳۹۲ فعالیت ۵ سال مشاور
۱۸ همکاری با شورای اسلامی نادیلو ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ ۳۰ ماه مشاور

سمت: ريیس، دبیر یا عضو

۱۰- تدریس

ردیف عنوان واحد درسی / درس تعداد واحد

نظری

 

عملی

دانشگاه / مجتمع آموزشی محل تدریس نوع درس * سال تحصیل
۱ شناخت گیاهان دارویی (۳) ۲ ۱ دانشگاه علمی – کاربردی تیکمه داش علمی – کاربردی ۱۳۹۹-۱۳۹۸(نیمسال اول)
۲ اصلاح و بذر گیری گیاهان گلخانه‌ای ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۸-۱۳۹۷(نیمسال اول)
۳ اصلاح و بذر گیری گیاهان گلخانه‌ای ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۷-۱۳۹۶(نیمسال اول)
۴ اصول زراعت و باغبانی ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۶-۱۳۹۵(نیمسال اول)
۵ اصلاح و بذر گیری گیاهان گلخانه‌ای ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۶-۱۳۹۵(نیمسال اول)
۶ اصلاح و بذر گیری گیاهان گلخانه‌ای ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۶-۱۳۹۵(نیمسال دوم)
۷ اصول زراعت و باغبانی ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۶-۱۳۹۵(نیمسال دوم)
۸ مدیریت تلفیقی علف های هرز ۱ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۶-۱۳۹۵(نیمسال دوم)
۹ اصول زراعت و باغبانی ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ (نیمسال دوم)
۱۰ مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ۲ ۱ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی علمی-کاربردی ۱۳۹۵-۱۳۹۴(نیمسال دوم)
۱۰ مدیریت مزارع و تکنیک‌های نوین پرورش گل محمدی نظری سازمان جهاد کشاورزی اورمیه بهره برداران و کارکنان  
۱۰ کشت و پروش گل محمدی نظری زندان تبریز زندانیان ۲۶/۴/۱۳۹۸ لغایت ۲۸/۴/۱۳۹۸
۱۱ کشت و پروش زعفران نظری پایگاه شهید کریم زاده ، سپاه پاسداران سربازان ۱۳۹۸
۱۲ کشت و پرورش و نگهداری باغات پسته نظری پایگاه هوایی سربازان ۱۵/۲/۱۳۹۸ لغایت ۱۹/۲/۱۳۹۸
۱۳ کشت و پرورش سماق نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی هوراند بهره برداران و کارکنان ۲۱/۱/۱۳۹۷
۱۴ انتخاب پایه‌های مناسب برای باغات پسته نظری عملی بهره برداران مدیریت جهاد کشاورزی ایلخجی بهره برداران و کارکنان ۵/۲/۱۳۹۷
۱۵ معرفی و نحوه کاشت گونه‌های کم نیاز و مقاوم به خشکی پسته، سنجد عملی ایستگاه آبخوانداری تسوج بهره برداران و کارکنان ۱۷/۲/۱۳۹۷
۱۶ اصول نگهداری باغات پسته (آموزشی- ترویجی احیای دریاچه اورمیه) عملی سایت پسته   جزیره اسلامی، قیپچاق بهره برداران و کارکنان ۲۶/۲/۱۳۹۷
۱۷ بازدید از باغ بنه ، سنجد و گل محمدی روز مزرعه جزیره اسلامی -گمی چی و ایستگاه آق گنبد بهره برداران و کارکنان ۱۴/۶/۱۳۹۷
۱۸ سخنرانی (روش های نوین الگوی کشت) آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان دانشکده حفاظت منابع ژنتیکی بهره برداران و کارکنان ۲۸/۶/۱۳۹۷
۱۹ معرفی انواع زرشک و نحوه کاشت، داشت و برداشت زرشک نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی شبستر، شندآباد بهره برداران و کارکنان ۲۸/۹/۱۳۹۷
۲۰ آموزشی پیوند درختان پسته روز مزرعه مدیریت جهاد کشاورزی آذرشهر، گوگان بهره برداران و کارکنان ۱۰/۴/۱۳۹۶
۲۱ پیش بینی های و عملیات لازم در پاییز برای باغات نظری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر بهره برداران و کارکنان ۱۲/۶/۱۳۹۶
۲۲ کارگاه آموزشی کشت گونه های مقاوم به خشکی پسته، سنجد و زرشک عملی جهاد کشاورزی شبستر بهره برداران و کارکنان ۱۳/۶/۱۳۹۶
۲۳ راه کارهای کاهش مصرف آب در باغات و چالش ها و راه کار های  زیست محیطی خشک شدن دریاچه اورمیه سخنرانی در مسجد مدیریت جهاد کشاورزی آذرشهر، قاضی جهان بهره برداران و کارکنان ۱۲/۷/۱۳۹۶
۲۴ توانمند سازی کشاورزان با ارائه کشت و پرورش گل محمدی نظری بسیج مهندسین کشاورزی مرند، گله بان بهره برداران و کارکنان ۴/۹/۱۳۹۶
۲۵ کشت پسته و نمایشگاه PTD روز مزرعه مدیریت جهاد کشاوری ملکان، اسماعیل تپه بهره برداران و کارکنان ۱/۱۰/۱۳۹۶
۲۶ کشت و پرورش گل محمدی نظری مدیریت جهاد کشاوری عجب شیر بهره برداران و کارکنان ۱۰/۱۰/۱۳۹۶
۲۷ کشت و پرورش گل محمدی عملی مدیریت جهاد کشاوری عجب شیر بهره برداران و کارکنان ۱۹/۱۰/۱۳۹۶
۲۸ هرس درختان پسته روز مزرعه سایت پسته در جزیره اسلامی، قیپچاق بهره برداران و کارکنان ۱/۱۱/۱۳۹۶
۲۹ پرورش گل محمدی نظری آذرشهر، نادیلو بهره برداران و کارکنان ۱۵/۱۱/۱۳۹۶
۳۰ توانمند سازی جوامع محلی از طریق مباحث به باغی عملی سایت پسته   جزیره اسلامی، قپچاق بهره برداران و کارکنان ۲۵/۱۱/۱۳۹۶
۳۱ هرس و تغذیه درختان پسته روز مزرعه مدیریت جهاد کشاورزی ایلخچی بهره برداران و کارکنان ۲۶/۱۱/۱۳۹۶
۳۲ آموزش هرس درختان پسته (روز مزرعه) عملی سایت پسته   جزیره اسلامی، قیپچاق بهره برداران و کارکنان ۱۱/۱۲/۱۳۹۶
۳۳ راه کار های مقابله با کم آبی و سایر مسائل موجود نظری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر بهره برداران و کارکنان ۱۶/۱۲/۱۳۹۶
۳۴ کشت و پررش گل محمدی عملی مدیریت جهاد کشاورزی آذرشهر  – نادیلو بهره برداران و کارکنان ۲۱/۱۲/۱۳۹۶
۳۵ کاشت، داشت و برداشت زعفران نظری پایگاه بسیج خواهران ازهرا – تبریز بهره برداران و کارکنان ۵/۶/۱۳۹۵ لغایت ۱۱/۶/۱۳۹۵
۳۶ کارگاه آموزشی ترویجی کاشت نهال پسته نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر ،شندآباد بهره برداران و کارکنان ۲/۱۱/۱۳۹۵
۳۷ کاربرد  روشهای نوین در کشت پسته و روش های مبارزه بیولوژیکی با آفات عملی مدیریت جهاد کشاورزی بناب بهره برداران و کارکنان ۱ و ۲/۲/۱۳۹۴
۳۸ پیوند پسته عملی مدیریت جهاد کشاورزی بناب بهره برداران و کارکنان ۲۶/۳/۱۳۹۴
۳۹ بازدید و ارزیابی از درختان پیوند زده شده عملی مدیریت جهاد کشاورزی بناب بهره برداران و کارکنان ۵/۴/۱۳۹۴
۴۰ مدیریت باغات پسته نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی مرند، یامچی بهره برداران و کارکنان ۱۸/۶/۱۳۹۴
۴۱ سخنرانی در جشنواره پسته نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی مرند، یامچی بهره برداران و کارکنان ۲۵/۶/۱۳۹۴
۴۲ ارزیابی قابلیت های ژنتیکی در گونه Elymus tauri بمنظور گزینش و معرفی جمعیت های برتر نظری مرکز تحقیقات بهره برداران و کارکنان ۶/۷/۱۳۹۴
۴۳ تغییر الگوی کشت با هدف احیای دریاچه اورمیه (معرفی پسته بعنوان گونه ای کم نیاز به آب، تغذیه، جایگزینی و پیوند پسته) نظری مدیریت جهاد کشاورزی بناب بهره برداران و کارکنان ۱/۹/۱۳۹۴
۴۴ جایگزینی، تغذیه و پیوند پسته نظری مدیریت جهاد کشاورزی شبستر بهره برداران و کارکنان ۹ و ۱۰/۹/۱۳۹۴
۴۵ ضرورت تغییر الگوی کشت و معرفی و نحوه کشت پسته، سنجد، زرشک، ، …. نظری مدیریت جهاد کشاورزی آذرشهر بهره برداران و کارکنان ۲۶ لغایت ۲۸/۹/۱۳۹۴
۴۶ تاثیر عوامل اکوجغرافیایی بر تنوع ژنتیکی جمعیت های Elymus tauri شمال غرب ایران با استفاده از مارکر   RAPD نظری مرکز تحقیقات بهره برداران و کارکنان ۷/۱۰/۱۳۹۴
۴۷ روش کاشت، داشت و برداشت پسته نظری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر بهره برداران و کارکنان ۱۶/۱۰/۹۴
۴۸ روش کاشت، داشت و برداشت پسته نظری نظری مدیریت جهاد کشاورزی صوفیان بهره برداران و کارکنان ۳۰/۱۰/۱۳۹۴
۴۹ هرس، تغذیه و مدیریت باغات پسته نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی شبستر، تسوج بهره برداران و کارکنان ۷/۱۱/۹۴ ، ۹/۱۱/۹۴ و ۱۴/۱۱/۹۴
۵۰ ضرورت و تغییر الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه نظری مدیریت جهاد کشاورزی بناب بهره برداران و کارکنان ۵/۱۲/۱۳۹۴
۵۱ معرفی کشت گونه های مقاوم به خشکی و کم نیاز به آب نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی آذرشهر بهره برداران و کارکنان ۹ ، ۱۰ و ۱۲/۱۲/۱۳۹۴
۵۲ جمع آوری گرده و گرده افشانی دستی و با دستگاه گرده گیر و گرده افشان الکترواستاتیک نظری عملی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند بهره برداران و کارکنان ۱۰/۱۱/۱۳۹۳
۵۳ آشنایی با روش های کاشت، داشت، برداشت ، نحوه گرده افشانی سنتی و مکانیزه پسته نظری مدیریت جهاد کشاورزی مرند- یامچی بهره برداران و کارکنان ۱۰/۱۲/۹۳لغایت۱۴/۱۲/۹۳

نوع درس : دانشگاهی، علمی – کاربردی ، متوسطه کاردانش / فنی و حرفه ای ، بهره برداران و کارکنان
لازم به ذکر است که لیست کارگاههای آموزشی مشابه در طی سالهای ۱۳۹۰ تا کنون در شهرستانهای مختاف برگزار گردید.

۱۱-سرپرستی پایان نامه های دانشجویی

رد یف عنوان نوع سرپرستی مقطع دانشگاه سال تحصیلی
راهنما مشاور کارشناسی ارشد دکترا    
۱ بررسی صفات مورفولوژیکی، میزان اسانس و ارتباط بین آنها در برخی از ژنوتیپ های بومی گل محمدی در دامنه غربی سهند × × کشاورزی مراغه ۱۳۹۸-۱۳۹۷
۲ سالیابی مسجد قرمز بناب به روش درخت گاهشناسی × × هنر‌های اسلامی تبریز ۱۳۹۴
۳ تعیین وراثت پذیری و روابط صفات مورفولوژیک، عملکرد علوفه و بذر در برخی از جمعیت های اگروپیرون النگاتوم × × آزاد اسلامی تبریز ۱۳۹۳
۴ بررسی سیتوژنتیکی و تهیه کاریوتیپ پنج جمعیت از گونه Agropyron tauri × × آزاد اسلامی تبریز ۱۳۹۱
۵ تأثیر پیش­تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد(PGPR) و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه ذرت × × محقق اردبیلی ۱۳۹۰
۶ تاثیر کمبود آب و مصرف نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و ترکیب اسانس پنیر باد × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۹۰
۷ بررسی اثر تنش خشکی و مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه مرتعی بید گیاه “(Agropyron × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۹۰
۸ اثر میزان مصرف نیتروژن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف گلرنگ × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۹۰
۹ بررسی تاثیر کود نیتروژن و مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای  عملکرد علوفه در گیاه مرتعی بید گیاه × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۹۰
۱۰ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های علف گندمی پا بلند  (Agropyron elongatum) × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۸۹
۱۱ بررسی اثر تنش خشکی برروی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۸۸
۱۲ تأثیر کاربرد آب لب شور برعملکرد واجزاء عملکرددر ژنوتیپ های مختلف گلرنگ × × آزاد اسلامی میانه ۱۳۸۸
۱۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی درجمعیت های اگروپیرون تائوری  Agropyrontauri × × آزاد اسلامی تبریز ۱۳۸۸
۱۴ بررسی تنش خشکی بر روی جمعیت های مختلف آگروپیرون × × آزاد اسلامی تبریز ۱۳۸۱

۱۲-دوره های آموزش تخصصی

ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ مدت به ساعت محل برگزاری
۱ روش های جمع آوری و نگهداری آب در مناطق خشک و نیمه خشک ۲۹/۸/۱۳۹۷ ۳۰/۹/۱۳۹۸ ۳۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
۲ نظام رسیدگی به تخلفات اداری ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ ۱۲ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
۳ آشنایی با کاربرد GPS در کشاورزی ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ ۱۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
۴ آشنایی با نرم افزار SPSS و زمینه های کاربرد آن در تجزیه و تجلیل داده های آماری ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ ۳۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
۵ کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی ۲۳/۱۱/۱۳۷۵ ۲۷/۱۱/۱۳۷۵ ۶۰ ساعت دانشگاه سیستان و بلوچستان
۶ بیوانفورماتیک ۳۱/۴/۱۳۸۵ ۲/۵/۱۳۸۵ ۳۶ ساعت بیوتکنولوژی استان آذربایجان شرقی
۷ بیوتکنولوژی ۲۲/۲/۱۳۸۳ ۳۰/۲/۱۳۸۳ ۸۰ ساعت موسسه بیوتکنولوژی (کرج)
۸ روش های آماری در تحقیقات کشاورزی ۰۴/۱۱/۱۳۹۳ ۰۲/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶ مجتمع آموزشی شهید سرداری آذربایجان شرقی
۹ انتقال فناوری و تجاری سازی آنها ۲۲/۰۱/۱۳۹۴ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ ۱۲ مجتمع آموزشی شهید سرداری آذربایجان شرقی
۱۰ دوره آموزشی GIS ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ ۳۶ مجتمع آموزشی شهید سرداری آذربایجان شرقی
۱۱ مدیریت بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ ۳۶ مجتمع آموزشی شهید سرداری آذربایجان شرقی
۱۲ کشت بافت و مارکر ها مولکولی ۲۳/۶/۱۳۸۱ ۵/۶/۱۳۸۱ ۱۲۰ موسسه تحقیقات و بیوتکنولوژی کشاورزی
۱۳ روش های جمع آوری و نگهداری آب در مناطق خشک و نیمه خشک ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ ۳۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان
۱۴ کارگاه علمی – بهره برداری از سیلاب ها ۰۶/۰۲/۱۳۷۶ ۰۹/۰۲/۱۳۷۶ ۳۶ هشتمین همایش جهانی سطوح آبگیر باران – استاندار و جهاد سازندگی کرمان