نهال آلبالوی مجاری

65,000 تومان

آلبالوی مجاری دارای میوه درشت بوده البته در این رقم چند تا واریته هست به نامهای آلبالو مجاری بوترمو و آلبالو مجاری سیگانی که برخی از این واریته ها ریز میوه ولی پر محصول برخی هم میوه درشت مثل گیلاس می باشد.