نهال سنجد قزل ایده

85,000 تومان

اندازه متوسط، بازار پسند، صادراتی

6000 در انبار