نهال گردوی خوشه‌ای قاضی جهان

200,000 تومان

ضخامت پوست چوبی نازک، بازار پسند، مغز روشن