نهال گلابی آنجلا فرانسه

70,000 تومان

این رقم در کشور انگلستان معرفی شده و درختان آن جثه ی بزرگی داشته و مقاومت بسیار زیادی به سرما دارند.