نهال گلابی بیروتی

60,000 تومان

Feb 20, 2018 – نهال گلابی بیروتی یکی از ارقام گلابی میباشد که نهال آن اولین بار از اروپا وارد ایران شد

7000 در انبار